Καλώς ορίσατε στο LASER CENTER

Με το Κύρος του Πρωτοπόρου
Το LASER CENTER ιδρύθηκε το 1989, αποτελώντας το πρώτο ολοκληρωμένο Ιατρικό Κέντρο Εφαρμογών Laser στη χώρα μας, ένα Κέντρο αποκλειστικά προσανατολισμένο στη χρησιμοποίηση της δέσμης Laser για την θεραπεία ενός ευρύτατου φάσματος παθήσεων.
Οργανωμένο με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές, άρτια εξοπλισμένο με όλες τις κατηγορίες των Laser υψηλής και χαμηλής ισχύος και με ένα εξαίρετο επιτελείο αναγνωρισμένων ιατρών, όλων των ειδικοτήτων, το Laser Center δεν άργησε να καθιερωθεί ως μία από τις πλέον εξελιγμένες μονάδες Laser στην Ευρώπη.
Το LASER CENTER πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας του FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (F.D.A.) των Η.Π.Α. σε όλα τα τμήματά. Συμμετείχε ενεργά στο Πρόγραμμα των Ιατρικών Laser της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε πολλά διεθνή ερευνητικά προγράμματα, όπως ήταν το EUREKA, με σκοπό τη διαρκώς αυξανόμενη προσφορά του στον τομέα αυτό και με κύριο άξονα τη μεγαλύτερη Ιατρική Επανάσταση των καιρών μας : Την τεχνολογία των LASER.