Από το 1989 το πρώτο ολοκληρωμένο Ιατρικό Κέντρο Εφαρμογών Laser στη χώρα μας
Title Image

Headings

Heading 1

60px

Poppins, Medium, Lineheight 74px, Letterspacing 0pt

Heading 2

50px

Poppins, Medium, Lineheight 60px, Letterspacing 0pt

Heading 3

24px

Poppins, Medium, Lineheight 38px, Letterspacing 0pt

Heading 4

22px

Open Sans, Light, Lineheight 36px, Letterspacing 0pt

Heading 5

20px

Poppins, Medium, Lineheight 30px, Letterspacing 0pt

Heading 6

12px

Poppins, Medium, Lineheight 20px, Letterspacing 0pt

Paragraph

15px

Open Sans, Light, Lineheight 26px, Letterspacing 0pt